Όροι χρήσης:

  • Η επιθυμητή ημερομηνία καθέλκυσης θα πρέπει να δηλώνεται τουλάχιστον 2 εβδομάδες εκ το προτέρων
  • Η επιλογή του σημείου στάθμευσης του σκάφους πραγματοποιείται αποκλειστικά από το προσωπικό της επιχείρησης TKS MARINE
  • Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η εργασία μη εξουσιοδοτημένων εξωτερικών συνεργείων εντός της επιχείρησης χωρίς την ενημέρωση / έγκριση από την διεύθυνση
  • Αν μετά την καθέλκυση του σκάφους παραστεί η ανάγκη λόγω υπαιτιότητας του πλοιοκτήτη για να ανελκυθεί ξανά, το κόστος ισοδυναμεί με το κόστος της ανέλκυσης / καθέλκυσης
  • Δεν επιτρέπεται η χρήση των μηχανημάτων / εργαλείων της επιχείρησης από τους πλοιοκτήτες
  • Οι πλοιοκτήτες που επιθυμούν να εργαστούν στα σκάφη τους θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην ενοχλούν/λερώνουν τα διπλανά σκάφη (πχ σκούπες με αναρρόφηση, κάλυμμα σκάφους κ.τ.λ.)
  • Στο κόστος της ανέλκυσης / καθέλκυσης συμπεριλαμβάνεται πλύσιμο υψηλής πίεσης (200bar) των υφάλων της γάστρας
  • Ο πλοιοκτήτης σε συνεννόηση με την επιχείρηση TKS MARINE καθορίζει την επιθυμητή ημερομηνία ανέλκυσης / καθέλκυσης πέραν αυτού την ακριβή ώρα που αυτή θα λάβει χώρα την καθορίζει αποκλειστικά η επιχείρηση
  • Ο πλοιοκτήτης έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει ανεφοδιασμό καυσίμων εντός της επιχείρησης TKS MARINE
  • H διαμονή των πλοιοκτητών με το πλήρωμα αυτών, στα σκάφη τους, μέσα στο χώρο της επιχείρησης TKS MARINE είναι το ανώτατο 10 ημέρες! Για τυχόν επιπλέον διαμονή / παραμονή του πλοιοκτήτη θα πρέπει να γίνεται ενημέρωση / συνεννόηση με την διεύθυνση της επιχείρησης